Wat willen we bereiken?

De provincie Utrecht heeft de organisatie van haar bedrijfsvoering zo ingericht dat de toegevoegde waarde voor het primair proces maximaal is en de omvang van de overhead minimaal. We werken toe naar een compacte, efficiënte en dienstverlenende organisatie waarin het realiseren van onze inhoudelijke doelen centraal staat. Het primaire proces heeft een kwalitatief goede ondersteuning die de uitvoering versterkt. Onze toegevoegde waarde is nog niet optimaal, daar werken wij naar toe.

In navolging van de aanpassing in de topstructuur zijn de twee bedrijfsvoeringsafdelingen, MAO en SER, medio 2017 samengevoegd tot een domein Bedrijfsvoering.
Wij kiezen ervoor de bedrijfsvoering als businesspartner van het primaire proces te positioneren. Daar waar zelfredzaamheid is doorgeschoten wordt dit gecorrigeerd. Het strategisch vermogen binnen de bedrijfsvoering wordt vergroot zodat beter meegedacht kan worden met de klant en betere oplossingen kunnen worden geboden. Juiste houding en gedrag  van de bedrijfsvoering én het primaire proces zijn hierbij van doorslaggevend belang.