Begroting 2018

Welkom op de online Begroting 2018 van de provincie Utrecht. Deze begroting is op 6 nov 2017 door Provinciale Staten vastgesteld. Daarbij zijn de volgende amendementen aanvaard:

Amendementen Begroting (doorklikken).