Programma 91 Algemene middelen

Programma 91 Algemene middelen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Saldireserve

19.778

133

-

215

-

-

Reserve Weerstandsvermogen

-

2.000

1.000

-

-

-

Egalisatiereserve provinciefonds en MRB

4.303

1.799

-

-

-

-

Reserve Rentekosten

2.686

1.242

2.971

4.746

-

-

Totaal Stortingen in reserves

26.768

5.174

3.971

4.961

0

0

Saldireserve

14.323

5.204

5.182

3.431

-

-

Reserve Weerstandsvermogen

5.300

-

-

-

-

-

Egalisatiereserve provinciefonds en MRB

1.321

-

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

20.944

5.204

5.182

3.431

0

0