Programma 3 Bodem, water en milieu

Programma 3 Bodem, water en milieu

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Egalisatiereserve Bodemsanering

4.333

1.567

-

-

-

-

Reserve Expl.verschillen grondwtrbeh

1.129

220

-

-

-

-

Reserve PUEV

37

-

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

5.499

1.787

0

0

0

0

Reserve PUEV

268

134

134

-

-

-

Reserve Projecten

266

91

-

-

-

-

Reserve Desintegratiekosten RUD

53

-

-

-

-

-

Reserve Stimuleringsfonds

-

1.567

-

-

-

-

Egalisatiereserve Bodemsanering

-1.016

430

2.044

609

1.530

-

Reserve concessieverlening EEVv

220

-

-

-

-

-

Reserve Expl.verschillen grondwtrbeh

1.812

-

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

1.602

2.222

2.178

609

1.530

0