Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Reserve Projecten

1.505

-

-

-

-

-

Reserve IGP/RAP

3.224

549

2.579

2.579

2.779

2.779

Reserve NTVA

410

-

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

5.139

549

2.579

2.579

2.779

2.779

Reserve Won/Binnensted. Ontw.

1.961

890

2.105

3.148

3.457

-

Reserve Projecten

763

500

500

300

-

-

Reserve Coll Particulier Opdrachtgevers.

49

-

-

-

-

-

Reserve NTVA

-

37

210

-

-

-

Reserve IGP/RAP

3.271

-

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

6.045

1.427

2.815

3.448

3.457

0