Programma 4 Economische ontwikkeling

Programma 4 Economische ontwikkeling

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Reserve Cofinancieringsfonds

2.266

-

122

622

-

-

Reserve Projecten

1.694

-

-

-

-

-

Res. Toeristische ontwikkeling

64

-

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

4.024

0

122

622

0

0

Reserve Cofinancieringsfonds

3.883

1.710

-

-

-

-

Reserve Projecten

614

1.674

-

-

-

-

Res. Toeristische ontwikkeling

-

625

650

-

-

-

Reserve Fonds PU

-

35

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

4.497

4.044

650

0

0

0