Programma 7 Bestuur en middelen

Programma 7 Bestuur en middelen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Reserve Fonds prvutr

350

-

-

-

-

-

reserve projecten

93

-

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

443

0

0

0

0

0

reserve projecten

63

612

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

63

612

0

0

0

0