Overzicht reserves

Staat van Reserves

Omschrijving

Saldo
31-12-2016

Saldo
31-12-2017

2018
Bij

2018
Af

Saldo
31-12-2018

Saldo
31-12-2019

Saldo
31-12-2020

Saldo
31-12-2021

Egalisatieres. Prov.fonds Motorrij.bel

2.982

4.781

0

0

4.781

4.781

4.781

4.781

Saldireserve

26.021

20.950

0

5.182

15.768

12.552

12.552

12.552

Reserve Weerstandsvermogen

26.616

28.616

1.000

0

29.616

29.616

29.616

29.616

Algemene reserves

55.619

54.347

1.000

5.182

50.165

46.949

46.949

46.949

Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen

28.291

39.097

0

0

39.097

39.097

39.097

39.097

Reserve Frictiekosten Veranderopgave

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Fonds ontwikkeling Prov. Utrecht

350

315

0

0

315

315

315

315

Reserve Stimuleringsfonds

1.567

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Ecoducten

11.108

9.108

0

0

9.108

9.108

9.108

9.108

Reserve Programma Landelijk gebied

87.800

80.896

0

9.067

71.829

19.807

20.564

18.421

Reserve Coll Particulier Opdrachtgevers.

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Beheer startersleningen

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Egalisatie Bodemsanering

8.257

9.394

0

2.044

7.350

6.741

5.211

5.211

Reserve Wonen - Binnensted. Ontwikkeling

6.409

5.519

0

2.105

3.414

266

-3.191

-3.191

Reserve Nog te verrichten activiteiten

410

210

0

210

0

0

0

0

Reserve Huisvesting

25.949

26.037

0

0

26.037

26.037

26.037

26.037

Reserve PUEV

447

313

0

134

179

179

179

179

Reserve IGP - RAP

7.516

8.065

2.579

0

10.644

13.223

16.002

18.781

Reserve Cofinancieringsfonds

15.870

14.160

122

0

14.282

14.904

14.904

14.904

Reserve Investeringsfonds Prov Erfgoed

4.046

3.652

0

0

3.652

3.652

3.652

3.652

Reserve Concessieverlening EEVv

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Mobiliteitsprogramma

90.752

90.502

8.792

0

99.294

144.462

142.333

156.095

Reserve Masterplan Soesterberg

2.511

2.461

0

0

2.461

2.461

2.461

2.461

Reserve VERDER

73.793

69.473

0

7.306

62.167

62.667

62.167

70.667

Reserve Toeristische ontwikkeling

1.277

652

0

650

2

2

2

2

Reserve CHS

719

443

32

43

432

364

364

364

Reserve ICT

5.002

2.673

0

0

2.673

2.673

2.673

2.673

Reserve BDU inz. BRU

9.328

41.783

0

41.783

0

9.454

1

1

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

7.651

5.405

0

4.450

955

24

24

24

Reserve Expl.verschillen grondwaterbeh.

903

1.123

0

0

1.123

1.123

1.123

1.123

Reserve Desintegratiekosten RUD

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Gladheidsbestrijding

624

624

0

0

624

624

624

624

Reserve Projecten

23.680

15.341

0

6.625

8.716

4.401

2.487

2.487

Reserve Rentekosten

2.686

3.928

2.971

0

6.899

11.645

11.645

11.645

Bestemmingsreserves

416.946

431.174

14.496

74.417

371.253

373.229

357.782

380.680

Totaal Reserves

472.565

485.521

15.496

79.599

421.418

420.178

404.731

427.629