Staat van specifieke uitkeringen

SPECIFIEKE UITKERINGEN

bedragen x € 1.000

Saldo

Saldo

Mutaties 2018

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Omschrijving

Prog

2016

2017

Bij

Af

2018

2019

2020

2021

Rijksbijdrage natuur, bos en landschap

2

90

90

-

-

90

90

90

90

Stedelijke vernieuwing bodemsanering

3

1.914

1.914

-

-

1.914

1.914

1.914

1.914

Wet op de bodemsanering

3

1.175

1.175

-

-

1.175

1.175

1.175

1.175

BOR

5

1.681

-

-

-

-

-

-

-

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

5

99.308

69.308

-

30.180

39.128

8.344

-

-

Vooruitontvangen Quick wins 1 en 2 B

5

51

-

-

-

-

-

-

-

BRU Bijdrage luchtkwaliteit

5

2.175

1.902

-

273

1.629

1.356

1.083

810

BRU BOR en technische as. V&V

5

483

-

-

-

-

-

-

-

BRU Quick wins

5

654

-

-

-

-

-

-

-

BRU Beter Benutten

5

1.225

-

-

-

-

-

-

-

BRU Brede doeluitkering verkeer en vervoer

5

26.804

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Specifieke Uitkeringen

135.562

74.389

-

30.453

43.936

12.879

4.262

3.989