Staat van voorzieningen

STAAT VAN VOORZIENINGEN

bedragen x € 1.000

Saldo

Saldo

Mutaties 2018

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Omschrijving

Prog

2016

2017

Bij

Af

2018

2019

2020

2021

Claim ontsluiting Vathorst

1

536

222

0

0

222

222

222

222

Hart van de Heuvelrug

2

7.900

7.900

0

0

7.900

7.900

7.900

7.900

Dekking financieel risico Grondbedrijf

2

3.157

3.157

0

0

3.157

3.157

3.157

3.157

Ontgrondingenwet

2

13

13

0

0

13

13

13

13

Nazorg Stortplaatsen

3

1.167

1.184

47

30

1.201

1.219

1.238

1.258

Nazorg stortplaats Maarsbergen

3

721

740

30

10

760

780

801

822

Recreatieschap

6

1.980

1.177

0

1.177

0

0

0

0

Pensioenen GS

7

10.158

9.946

257

487

9.716

9.486

9.256

9.026

Groot onderhoud Provinciehuis en Paushuize

OH

326

247

183

230

200

248

78

163

Groot onderhoud kantons

OH

168

123

60

50

133

150

192

201

NAR regeling

OH

8.735

7.066

0

1.865

5.201

3.747

2.433

1.294

Totaal Voorzieningen

34.861

31.775

577

3.849

28.503

26.922

25.290

24.056