Assets Openbaar Vervoer

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de instandhouding van de assets van het Openbaar Vervoer. De belangrijkste assets hebben betrekking op het tramsysteem. Het tramsysteem bestaat uit de arealen (type assets) rijdend materieel (de SIG trams), (rail)infrastructuur, haltevoorzieningen, telematica en de tramremise. Naast het tramsysteem heeft de provincie het beheer van de DRIS panelen op de tram- en bushaltes.

De veilige exploitatie van het tramsysteem staat voorop en is bepalend voor de beheer en onderhoud uitgangspunten van de traminfrastructuur. Daarnaast bepalen de beschikbaarheids- en betrouwbaarheidseisen de beheer- en onderhoudsambitie. Als wettelijk kader is de Wet lokaal spoor van toepassing, in werking getreden op 1 december 2015. Gedeputeerde Staten heeft OV Assetmanagement aangewezen als beheerder voor het lokaal spoor.

Assets

Specificatie

Volume

SIG trams

24 st.

Km dubbelspoor

23 km

Haltes

23 st.

DRIS panelen op tram- en bushaltes

430 st.