Wat gaat dat kosten?

Categorie

Jaarrek. 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Algemeen

1.237

425

540

540

540

540

Railinfrastructuur

3.630

4.038

6.672

6.738

6.738

6.738

Rijdend materieel

3.979

3.141

4.379

5.557

6.347

4.471

Remise

459

570

425

625

625

625

Haltevoorzieningen  telematica

348
1.057

752
1.525

914
1.612

914
1.754

914
1.759

914
1.691

Totaal lasten

10.710

10.451

14.542

16.128

16.923

15.225