Paushuize incl. dienstwoningen

Wat willen we bereiken?

Provinciale gebouwen

Specificatie

Aantal

Monumentaal pand Paushuize

1

Dienstwoningen

2

In 2014 heeft Paushuize het predicaat meest duurzame monumentale gebouw van Nederland verkregen, is als cultureel erfgoed door renovatie behouden en wordt voor het publiek in beperkte mate opengesteld. Het gebouw heeft voor de provincie een representatieve functie en vormt de ceremoniële werkplek van de Commissaris van de Koning. Paushuize wordt geëxploiteerd door een externe cateraar ten behoeve van vergaderingen en andere bijeenkomsten.

Het ambitieniveau voor het onderhoud van het monumentale pand ligt op conditieniveau 3 en 4 volgens de NEN 2767. De functievervulling van bouw- en installatiedelen voldoet aan de gestelde verwachtingen omtrent sober en doelmatig onderhoud. De bijbehorende dienstwoningen zijn tot 2046 verpacht aan Stichting Stadsherstel. Alle financiële aspecten, gedurende deze periode, omtrent beheer en onderhoud, de uitvoering ervan en de kostendekking vanuit commerciële verhuur vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting Stadsherstel.

Het beheer en onderhoud van Paushuize wordt ook opgenomen in het vernieuwde MOP. Eventuele financiële consequenties worden in de kadernota 2018 verantwoord.

Voor het externe onderhoud is een subsidie voor het behoud van Rijksmonumenten aangevraagd. Tot de toekenning van deze subsidie wordt enkel instandhoudingsonderhoud gepleegd. Het onderhoud is, onder regie van de PU, belegd bij een externe marktpartij.

Wat gaan we daarvoor doen?