Wat gaat dat kosten?

Meerjarenbegroting Beheer en onderhoud

Categorie

Jaarrek. 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Huis voor de provincie

206

252

165

132

348

91

Paushuize incl. dienstwoningen

0

10

65

3

5

7

Steunpunten De Meern en Huis ter Heide

4

105

50

43

18

51

Totaal lasten

210

367

280

178

371

149

Voorzieningen Groot onderhoud

Voorziening groot onderhoud Provinciehuis en Paushuize

Jaarrek. 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Beginsaldo

349

326

247

200

248

78

Storting in reserves

183

183

183

183

183

183

Onttrekking aan reserves

206

262

230

135

353

98

Totaal lasten

326

247

200

248

78

163

Voorziening groot onderhoud Steunpunten De Meern en Huis ter Heide

Jaarrek. 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Beginsaldo

112

168

123

133

150

192

Storting in reserves

60

60

60

60

60

60

Onttrekking aan reserves

4

105

50

43

18

51

Totaal lasten

168

123

133

150

192

201