Verkeersregelsinstallaties

Wat willen we bereiken?

Een belangrijk onderdeel van het beheer aan VRI’s betreft de koppeling van de VRI’s aan het voor - en door - de regio partners aangeschafte Verkeersregelinstallatie-Beheer-Centrale (VRI-BC). Het Netwerk Management Systeem (NMS) wordt gebruikt voor het uitvoeren van doorstromingsscenario’s in het regionale netwerk. Deze scenario’s zijn vastgelegd door de regiopartners. Het contractmanagement van deze systemen ligt bij de provincie Utrecht.

Verkeersregelinstallaties

Specificatie

Aantal

VRI’s op kruispunten

106 st

RDI’s op rotondes

5 st

Toename VRI’s in 2016 door overname of aanleg

4 st

Afname VRI’s in 2016 door overdracht en vervallen

2 st

Wat gaan we daarvoor doen?

Het beheerplan voor VRI’s wordt in 2018 geactualiseerd, waarbij het vast, variabel en vervangingsonderhoud nader wordt aangescherpt. Het variabel – en vervangingsonderhoud aan de VRI’s bestaat vooral uit vervanging van onderdelen na het einde van de technische en functionele levensduur. Ook worden onderdelen vervangen of aangepast bij de reconstructie van kruispunten en in trajectplanningen. De koppeling van VRI’s binnen het regionale netwerk worden met daarvoor bestemde software ingeregeld. Het plannen van variabel onderhoud en vervanging wordt middels een dynamische VRI calculatie en planningsprogramma uitgevoerd.