Wat gaan we daarvoor doen?

In 2017 wordt gestart met het opstellen van een nieuwe Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen als opvolger van de Nota Infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen, vast te stellen door PS in 2018.
In de nieuwe kadernota worden ook de kapitaalgoederen (assets) van Openbaar Vervoer opgenomen en vormt het financiële kader voor het onderhoud van de assets.
De ingebruikname van de Uithoflijn heeft grote invloed op het beheer en onderhoud, zowel inhoudelijk als financieel. Komend jaar zal de focus liggen op in het beheer nemen van de Uithoflijn.    
In de financiële paragraaf zijn ook de verwachte gevolgen voor het beheer en onderhoud van de Uithoflijn opgenomen, zoals nu bekend.