Wat willen we bereiken?

De assets van Openbaar Vervoer worden risico gestuurd onderhouden. Met een op risico gestuurd onderhoudsmodel wordt bedoeld dat risico’s, prestaties en kosten worden geoptimaliseerd.

Door het toepassen van Assetmanagement is het mogelijk om de risico’s, prestaties en financiële aspecten van haar bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levensduur te beheersen en waarde te laten generen, zodanig dat het optimaal bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.