Steunpunten De Meern en Huis ter Heide

Wat willen we bereiken?

Vanuit het steunpunt Veenweide in De Meern beheert de provincie haar wegen in het westelijk deel van de provincie Utrecht. Op de locatie Huis ter Heide is de Regionale Verkeersmanagement Centrale van de provincie gehuisvest. De Verkeersmanagement Centrale bundelt alle kennis en informatie over verkeer in de provincie Utrecht. Vanuit Huis ter Heide onderhoudt de provincie ook haar wegen in het oostelijk deel van de provincie.
Ook voor de steunpunten geldt een conditieniveau 3 en 4 conform de NEN 2767.

Ook voor het gebouwbeheer van de steunpunten is de MOP vernieuwd. Aan de hand hiervan vindt correctief en preventief onderhoud plaats. Alle bestaande installaties en bouwdelen zullen zonder functieverlies in stand worden gehouden. Het onderhoud is, onder regie van de PU, belegd bij een externe marktpartij.

Wat gaan we daarvoor doen?