Bestuurlijke ontwikkelingen

We leven in een bestuurlijk veranderende samenleving. Sterk bestuur gaat niet alleen om bestuurskracht, maar des te meer om het versterken van de regionale samenwerkingskracht over bestuurlijke grenzen heen. Als provincie realiseren we onze maatschappelijke opgaven in samenwerking met andere overheden, bedrijven, organisaties en inwoners. Op basis van de thema’s waarop het nieuwe kabinet focus zal leggen, kan het noodzakelijk blijken om onze strategische keuzes te herijken.

Binnenkort zal duidelijk zijn of het Rijk de provincie Utrecht of de provincie Zuid-Holland verkiest als vestigingsplaats van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De nieuwe gemeente zal een samenvoeging worden van de Utrechtse gemeente Vianen en de Zuid-Hollandse gemeenten Zederik en Leerdam. 2018 is een tussenjaar, tussen de ambtelijke samenwerking per 1 januari 2018 en de bestuurlijke samenvoeging per 1 januari 2019 (uitgaande van een tijdig en positief besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de provinciekeuze).