Verwerking BRU in de begroting

Door de invoering van de wet Afschaffing Plusregio’s zijn de verkeer- en vervoertaken van Bestuur Regio Utrecht (BRU) per 1 januari 2015 overgegaan naar de provincie Utrecht. BRU is daarmee geen afzonderlijke entiteit meer, maar onderdeel van de provincie. Onderlinge verrekeningen tussen de provincie en BRU blijven tot het einde van de transitieafspraken (2015-2019) administratief in de begroting opgenomen. Vanaf 2020 vormen de administratie BRU en de provincie één geheel waardoor onderlinge transacties niet meer zullen voorkomen.