Verwerking van reserves in de begroting

Op advies van de accountant wordt in de begroting de afwikkeling van financiële stromen via de reserves netto opgenomen. Dat wil zeggen dat het begrote saldo tussen de lasten en baten op de programma’s met een storting in, of onttrekking aan, de reserve in de begroting wordt opgenomen. Tot nu werd bij een deel van de reserves zowel een storting als een onttrekking begroot, naast de budgetten voor lasten en baten op de programma’s. Door de wijziging in werkwijze dalen de totale lasten en baten op de programma’s inclusief reserves op bijna alle programma's.

Een ander gevolg van deze wijziging in werkwijze is dat de realisatie op de reserves pas in de boeken verwerkt kan worden op het moment dat alle lasten en baten definitief zijn.