Inleiding

Een deel van onze inkomsten bestaat uit provinciale belastingen en lokale heffingen. Daarvan is de belangrijkste inkomstenbron de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting: in 2018 is deze geraamd op € 121,1 mln.

Wij kennen daarnaast de volgende heffingen:

  • leges
  • ontgrondingenheffing
  • grondwaterheffing.

Belastingen en heffingen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Motorrijtuigenbelastingen

115.179

118.400

121.123

123.909

126.759

129.674

Leges

447

208

400

400

400

400

Ontgrondingenheffing

14

39

36

36

36

36

Grondwaterheffing

1.129

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

Totaal

116.769

119.807

122.719

125.505

128.355

131.270