Exploitatie

Bestuur en middelen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personeelslasten

6.813

3.873

4.085

4.028

4.028

4.028

Materiële lasten

7.758

7.592

7.018

7.018

6.775

6.775

Lasten

14.571

11.465

11.103

11.046

10.803

10.803

Baten

1.432

672

109

109

109

109

Baten

1.432

672

109

109

109

109

Saldo van dit programma

13.139

10.793

10.994

10.937

10.694

10.694

Stortingen in reserves

7.899

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

10.779

612

-

-

-

-

Beslag op de algemene middelen

10.259

10.181

10.994

10.937

10.694

10.694