Organiseren netwerkbijeenkomsten over hoe de uitvoeringskracht in de regio te vergroten

In het belang van de krachtige Utrechtse regio gaan wij samen met partners en partijen verder werken aan de regionale samenwerking en uitvoeringskracht in de provincie. Wij gaan daarbij aan de slag met vragen als: Welke opgaven vragen om intensivering van regionale samenwerking? Waar wil en moet de provincie actiever sturen op samenwerking in regionaal verband? Hoe houd je regionale samenwerking licht zonder vrijblijvendheid te organiseren oftewel: hoe organiseer je een cultuur van slagvaardigheid en (harde) afspraken zonder samenwerking in beton te gieten? Daarvoor gaan wij naast het organiseren van bijeenkomsten ook concrete afspraken maken en partners en (externe) partijen mobiliseren, binnen en buiten de provincie.
Wij voeren overleg met diverse regio’s als FoodValley en regio Amersfoort over een goede afstemming en het versterken van elkaar. In dat kader is er ook aandacht voor de positie en samenwerking van Eemnes. Aangezien Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 7 februari 2017 een herindelingsprocedure voor de Gooi- en Vechtstreek hebben gestart, is onduidelijk of de BEL-samenwerking kan worden voortgezet. Voor de raad van Eemnes is zelfstandigheid van Eemnes het uitgangspunt.
Utrecht investeert ook komend jaar weer in een regionale profilering en belangenbehartiging. Het nieuwe regeerakkoord biedt kansen voor Utrecht en die proberen we samen met onze regionale partners te verzilveren. Wij organiseren jaarlijkse bijeenkomsten als de Utrecht Borrel en diverse werkbezoeken naar Utrechtse opgaven voor de ministeriële ambtelijke top en Kamerleden. Daarmee bieden we de stakeholders uit de regio een platform voor profilering.