Uitvoering geven aan nauwere samenwerking ODRU en RUD

De Regionale Uitvoeringsdienst 2.0 is een tussenstap naar een Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.1 met daarin de provincie Utrecht en alle Utrechtse gemeenten. In 2016 is een stap gezet in samenwerking tussen de RUD Utrecht en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). In 2016 heeft de zittende directeur haar opdracht teruggegeven aan het bestuur. Dit heeft geleid tot de aanstelling van een nieuwe directeur. In de PS-vergadering van 29 mei 2017 is door de gedeputeerde toegezegd om in 2018 te komen met een terugkoppeling over de fusie op basis van een verkenning met alle betrokken partijen.