Inspelen op (door)ontwikkelingen van verticaal toezicht en horizontale controle

Met het oog op de transparantie over de taakuitvoering van zowel gemeenten als van de provincie als toezichthouder, zijn in het derde kwartaal van 2017 de beoordelingen actief openbaar gemaakt op de website van de provincie Utrecht. In 2018 gebeurt dit ook voor de waterschappen. Hiermee sluiten we aan bij de doorontwikkeling van IBT zoals die ook bij andere provincies is ingezet en waarbij met name de samenhang tussen de interne (horizontale) controletaak van de gemeenteraden en het externe toezicht van de provincie aandacht krijgt.