De provincie stimuleert het gebruik van Europese financierings-programma’s

In 2018 benutten we de Europese financieringskansen voor o.a.:

 • slimme mobiliteit binnen het project ‘InterCor’ onder het Europese programma Connecting Europe Facility (CEF);
 • duurzame innovaties binnen het project ‘SUPporting Eco-innovations towards inteRnational markets’ (SUPER) onder het Europese programma Interreg Europe;
 • energietransitie binnen het programma ELENA van de Europese Investeringsbank;
 • innovatie en (koolstoofarme) economie binnen het EFRO programma Kansen voor West II (zie Programma 4 van deze Begroting);
 • natuur en water binnen het programma POP 3 (zie Programma 2 van deze Begroting).

Daarnaast benutten we Europese netwerken voor beleidsbeïnvloeding, kennisuitwisseling en profilering van Utrecht op het gebied van gezonde leefomgeving (healthy urban living) en slimme mobiliteit. Via de volgende functies en netwerken dragen wij in 2018 bij aan betere Europese regelgeving, stimuleren we kennisuitwisseling en profileren we de regio Utrecht in Europa:

 • bestuurlijke deelname aan de commissie Milieu, klimaatverandering en energie (ENVE) van het Comité van de Regio’s, een officieel adviesorgaan van de Europese Unie;
 • voorzitterschap van het Bestuurlijk Overleg Europa van de Regio Randstad, zijnde het samenwerkingsverband van de Randstadprovincies in Brussel;
 • vicevoorzitterschap van het Dagelijks Bestuur van het Huis Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel;
 • deelname aan POLIS, het Europese netwerk op het gebied van transport en mobiliteit;
 • deelname aan ERRIN, het Europese netwerk op het gebied van onderzoek, innovatie en ontwikkeling;
 • deelname aan AIR, het Europese netwerk op het gebied van luchtkwaliteit.