Faciliteren beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB)

Vanuit de ambtelijke organisatie zal de gewenste inzet, zowel kwalitatief als kwantitatief, worden geleverd voor de onderwerpen die door Provinciale Staten geselecteerd worden voor een BOB-traject.