Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

De provincie wil een betrouwbare verbindende en transparante partner zijn voor inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en medeoverheden.
Wij willen Europa optimaal laten bijdragen via financiering, kennisuitwisseling en goede regelgeving aan de ambities van Utrecht als een Europese Topregio.