Uitvoeren wettelijke toezichttaak

Met interbestuurlijk toezicht (IBT) leveren wij een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de wettelijke taken opgedragen aan gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Ons toezicht voeren we uit volgens de afgesproken principes: risicogericht, proportioneel, op afstand waar het kan, ingrijpen waar het moet. Daarbij is het uitgangspunt dat, naast onze toezichttaak, een belangrijke controletaak bij de gemeenteraad of bij het algemeen bestuur van een organisatie ligt.

Met het oog op de transparantie over de taakuitvoering van zowel gemeenten als de provincie vanuit de IBT-rol, worden in het derde kwartaal van 2017 de beoordelingen actief openbaar gemaakt op de website van de provincie Utrecht. In 2018 breidt het toezicht op het omgevingsrecht zich uit door de gewijzigde wetgeving (Besluit omgevingsrecht (BOR)) op dit terrein. Bij het toezicht op de huisvesting van vergunninghouders houden we rekening met het veranderende vraagstuk van de vluchtelingenopgave.