Uitvoeren beleidsnotitie verbonden partijen

In het najaar van 2017 zal naar verwachting de Nota Verbonden Partijen worden behandeld in Provinciale Staten. De belangrijkste verbeteringen in de deze nota Verbonden Partijen zijn:

  • Versterking van de kader stellende en controlerende rol van Provinciale Staten;
  • Versterken van de eigenaarsrol, naast de opdrachtgeversrol;
  • Verbeteren van de informatiewaarde van de paragraaf Verbonden Partijen in de begroting en jaarrekening;
  • Differentiëren van handelingsrepertoire op basis van aard en risicoprofiel van de verbonden partijen;
  • Evalueren van verbonden partijen.

In 2018 zal gestart worden met de uitvoering van de beleidsnotitie.