Partners intensief betrekken bij projecten

De provincie is volop in verbinding met de samenleving. Vooral met medeoverheden en maatschappelijke partijen, maar in toenemende mate ook met inwoners. In projecten en programma’s vindt inwonerparticipatie plaats. Daarbij worden ook inwonerinitiatieven steeds meer omarmd en ondersteund. Wij zien participatie als een continue ontwikkeling. De processen, projecten en programma’s zijn te gevarieerd om in één blauwdruk te vatten en vragen om maatwerk. We gaan door op dit ingeslagen pad. De ontwikkeling van de provinciale Omgevingsvisie biedt daarbij nieuwe kansen voor participatie. Voor het adequaat omgaan met inwonerinitiatieven gaan wij de randvoorwaarden verder vormgeven. Wij zoeken daarbij afstemming met Provinciale Staten en de regeling t.a.v. het burgerinitiatief van Provinciale Staten.