Exploitatie

Cultuur en erfgoed

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personeelslasten

2.041

2.199

2.314

2.287

2.287

2.287

Materiële lasten

12.582

15.250

16.845

14.883

11.349

11.349

Lasten

14.623

17.449

19.159

17.170

13.636

13.636

Baten

2.151

2.112

1.527

1.527

1.527

1.527

Baten

2.151

2.112

1.527

1.527

1.527

1.527

Saldo van dit programma

12.472

15.337

17.632

15.643

12.109

12.109

Stortingen in reserves

4.535

-

32

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

755

3.172

4.493

999

-

-

Beslag op de algemene middelen

16.252

12.165

13.171

14.644

12.109

12.109