Festivals faciliteren

Beoogd effect cultuur- en erfgoednota 2016-2019: De aanwezigheid van een breed palet aan festivals van (inter)nationale uitstraling geeft Utrecht een aantrekkelijk cultureel profiel en versterkt de culturele infrastructuur.

Wij ondersteunen culturele festivals met een professionele bedrijfsvoering en hoge artistieke kwaliteit, een (inter)nationale uitstraling en een goede lokale en/of regionale inbedding: Festival Oude Muziek, Nederlands Film Festival, Spring Festival en een zevental kleinere festivals.
Op basis van de in 2017 uitgevoerde inventarisatie is er door de 18 samenwerkende Utrechtse en Amersfoortse festivals (UFO) een meerjarenplan gemaakt. Daarin zijn afspraken gemaakt op het gebied van onderzoek, gezamenlijke marketing en strategische positionering van de festivals in het culturele veld. Naast de jaarlijkse dataverzameling over bezoekcijfers, inkomsten en partnerships, zal er in 2018 een groter onderzoek worden uitgevoerd. In het najaar van 2017 wordt bepaald waar het onderzoek zich op zal richten. Ten slotte zullen er in 2018 ten minste 2 individuele onderzoeken i.h.k.v. artistieke ontwikkeling worden uitgevoerd. Vanuit het budget O&O dragen wij bij aan zowel de individuele als gezamenlijke onderzoeken. Tot slot is het voornemen om samen met de gemeente Utrecht de coördinatie vanuit het UFU meerjarig te ondersteunen.
De aanwezigheid van een breed palet aan culturele festivals in de regio draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven en versterkt de culturele infrastructuur van de provincie Utrecht. Festivals hebben het vermogen om naast (inter)nationale bezoekers, de bewoners uit de stad en regio aan te trekken en te verbinden. Gezien de schaalsprong en demografische ontwikkeling van de stad en regio Utrecht is de verwachting dat de bezoekersaantallen blijven stijgen.