Erfgoediconen beheren

Beoogd effect cultuur- en erfgoednota 2016-2019: Buitenplaatsen met een publieksfunctie en molens fungeren als iconen van het Utrechts erfgoed en hebben een toekomst dankzij goed beheer en gezonde exploitatie.

Erfgoedbeheer gaat over het verzekeren van continuïteit. Dat vergt planmatig onderhoud, een ondernemende instelling en een open oog voor samenwerkings- en innovatiemogelijkheden. Maar het vergt ook geld en een minimum aan professionele capaciteit. We leggen daarom door het verstrekken van vierjarige beheersubsidies een bodem in de exploitatie van Het Utrechts Landschap, Stichting De Utrechtse Molens, Slot Zuylen en Kasteel Amerongen.

De Stichting Samenwerkende Kasteelmusea (SSK) heeft tot dusver vooral als collectieve marketingorganisatie gefungeerd. Vanwege de kwetsbaarheid van de kasteelmusea op het gebied van bedrijfsvoering en publiekstaken vinden wij het van belang dat de samenwerking onder de vlag van de SSK wordt uitgebreid en geïntensiveerd. De inspanningen van SSK versterken wij in 2018 ten behoeve van deelname aan de 'Kastelenlijn' van NBTC Holland Marketing en aan de landelijke Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL).