Erfgoed-verhalen ontsluiten en vertellen

Beoogd effect cultuur- en erfgoednota 2016-2019: Het publiek is bekend met de Utrechtse erfgoedcollecties en –locaties en maakt daar graag en veel gebruik van.

Erfgoed beleven en de betekenis ervan doorgronden gaat meestal niet vanzelf. Daarom is het nodig om de verhalen te vertellen en te verbeelden. Goede verhalen wakkeren de nieuwsgierigheid aan en smaken altijd naar meer.
Kunst, vormgeving en culturele programmering zijn daarvoor buitengewoon geschikt. In 2018 gaan we daarmee verder, in nauwe samenwerking met Nationale Archeologiedagen, marketingbureaus, stadsdichters en andere creatieve partners.

Erfgoedverhalen vertellen is ook van belang met het oog op het cultureel profiel van Utrecht, om het erfgoed-toeristische potentieel te kunnen verzilveren. Met het oog daarop worden niet alleen losse verhalen verteld, maar worden ze ook met elkaar in verband gebracht, onder andere via UtrechtAltijd.nl. Daar wordt het publiek verleid om steeds meer te willen weten. Als verbindende partij dragen we daar samen met Landschap Erfgoed Utrecht en de regionale marketingbureaus bij uitstek aan bij. We gaan daarom in 2018 verder met de insteek vertellen, verbinden en verdienen. In 2018 zetten we in het bijzonder in op activiteiten in het kader van het door de EU uitgeroepen Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. In dat kader zullen we onder andere een prijsvraag uitschrijven voor innovatieve ideeën om het erfgoedtoerisme te versterken en willen we door middel van opdrachten en subsidies aandacht geven aan de Europese dimensie van Utrechts erfgoed.