Bibliotheken heruitvinden en herpositioneren

Beoogd effect cultuur- en erfgoednota 2016-2019: De bibliotheken in de provincie Utrecht creëren waarde voor de lokale gemeenschap als plek voor alle inwoners om elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

De bibliotheeksector ondervindt sterk de gevolgen van de digitalisering van de samenleving. Het belang van de uitleenfunctie neemt af, maar het belang van de bibliotheek als ontmoetingsplaats, stimulerende leeromgeving en knooppunt van kennis en cultuur neemt toe. Vanwege onze wettelijke verantwoordelijkheden uit hoofde van de Bibliotheekwet hechten wij eraan dat de bibliotheken hun toekomstige maatschappelijke en educatieve functie verder onderzoeken en ontwikkelen. Onze rol daarbij is faciliterend en stimulerend. De opgestelde visie bibliotheken onderstreept nogmaals de keuze van de provincie om de maatschappelijke bibliotheek verder te ontwikkelen. In de nieuwe uitvoeringsverordening Cultuur en Erfgoed is ieder jaar € 150.000 euro beschikbaar gesteld voor onze partnerinstelling Bibliotheek Service Centrum (BiSC) voor activiteiten die gericht zijn op innovatie van bibliotheken ten behoeve van de maatschappelijke bibliotheek.