Taal- en digitale vaardigheid bevorderen

Beoogd effect cultuur- en erfgoednota 2016-2019: De inwoners van Utrecht kunnen goed lezen en schrijven en zijn in staat om internet te gebruiken om informatie te vinden, te filteren en te benutten.

In de bibliotheekvisie is de keuze voor inzet op het bevorderen van taal- en digitale vaardigheden bevestigd en hiermee hoger op de agenda van de bibliotheken en BiSC komen te staan. In 2018 is het bereikte effect van de inzet van bibliotheken op dit thema beter in kaart gebracht.