Exploitatie

Ruimtelijke ontwikkeling

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personeelslasten

6.614

4.235

4.694

4.332

4.332

4.332

Materiële lasten

6.609

6.519

6.182

6.910

6.132

2.703

Lasten

13.223

10.754

10.876

11.242

10.464

7.035

Baten

15

0

0

0

0

0

Baten

15

0

0

0

0

0

Saldo van dit programma

13.208

10.754

10.876

11.242

10.464

7.035

Stortingen in reserves

5.139

549

2.579

2.579

2.779

2.779

Onttrekkingen aan reserves

6.045

1.427

2.815

3.448

3.457

-

Beslag op de algemene middelen

12.302

9.876

10.640

10.373

9.786

9.814