Inzetten digitale middelen rond omgevingsinformatie

De omslag van analoge naar digitale vastlegging bij beleidsvorming en uitvoering voltrekt zich in snel tempo, hiermee zijn we goed op weg. Maar de overheid moet zich nog beter gaan verhouden tot de informatie-samenleving, de 'digitale overheid' moet nog realiteit worden. Daarbij kan gedacht worden aan maatschappelijke participatie via 3D-modellering en gaming, aan laagdrempelige benadering van complexe beleidskeuzes, vroegtijdige betrokkenheid en daarmee effectievere besluitvoering. En de toegankelijke overheid zal vaker en sneller haar data actief beschikbaar moeten stellen aan partners en initiatiefnemers. De door het Rijk gevolgde visie (studierapport 2017 “Maak Waar”) geeft ook juist deze richting voor ons bestuur aan, wij zullen deze helpen realiseren. Wij zetten de weg die ingezet is in 2017 voort in 2018, en zullen ons met name richten op:

  • integraal (her)bruikbare Omgevingsinformatie voor ons en voor de informatie-samenleving (op innovatieve wijze zoals 3D, Smart City, Gaming en Open Data);
  • het Digitaal Stelsel Omgevingswet (zie ook projectblad Omgevingswet), en;
  • toepassen van digitale mogelijkheden op het gebied van Omgevingsinformatie voor ons bestuur.