Stimuleren van integrale gebiedsontwikkeling

Met het Integraal Gebiedsontwikkelings Programma 2012-2019 (IGP) stimuleren en realiseren wij integrale gebiedsontwikkeling waar meer provinciale beleidsdoelen samenkomen. Hiervoor is investeringsbudget en procesbudget beschikbaar.
Het verbindend proces en het bijdragen aan een samenhangende benadering over provinciale programma’s en domeinen heen wordt bij het IGP steeds belangrijker. De integrale aanpak in een gebied vormt het uitgangspunt, vaak op het snijvlak van stad en land en veelal met vraagstukken op het gebied van mobiliteit.
Op basis van de jaarlijkse Voortgangsrapportage wordt de projectenlijst van het IGP in het voorjaar van 2018 geactualiseerd. In 2018 voorzien we in ieder geval inzet op het verbindend proces in Utrecht-Oost / Utrecht Science Park, de Marinierskazerne, Amelisweerd-Rhijnauwen-Vechten, en Salmsteke. Bij Salmsteke in Lopik wordt de dijkversterking van de Lek in samenhang voorbereid met ontwikkelingen (natuur, recreatie, water) in de uiterwaarden.
Daarnaast verkeert in 2018 een aantal projecten met voorgenomen inzet van IGP-investeringsbudget in de uitvoeringsfase: de N411, Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg, Verbreed Lekkanaal / Bedrijvenpark Het Klooster, en Mooi Rijnhuizen.