Stimuleren van integrale (gebieds-) ontwikkelingen met ruimtelijke kwaliteit

Via ons ruimtelijk beleid sturen wij op de ruimtelijke kwaliteit op vooral regionale schaal. Ruimtelijke kwaliteit is veel breder dan visueel, want het gaat naast belevingswaarde ook om gebruikswaarde én toekomstwaarde. Deze brede kwaliteitsdoelstelling is erbij gebaat dat wij al bij de eerste processtappen van gebiedsontwikkeling de provinciale doelen aan elkaar koppelen. Ook vragen complexe opgaven van ons dat wij experimenteren met procesvernieuwing en vindingrijke werkwijzen. Dit zien wij als opmaat naar de systeemverandering in het fysieke beleid: het integrale omgevingsbeleid dat de provincie in de komende jaren gaat formuleren en dat de gehele leefkwaliteit gaat bepalen.