Exploitatie

Bodem, water en milieu

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Materiële lasten

13.814

13.537

18.269

13.943

14.439

10.317

Personeelslasten

6.398

3.396

3.799

3.126

3.126

3.126

Lasten

20.212

16.933

22.068

17.069

17.565

13.443

Baten

9.821

4.773

7.106

3.938

3.910

896

Baten

9.821

4.773

7.106

3.938

3.910

896

Saldo van dit programma

10.391

12.160

14.962

13.131

13.655

12.547

Stortingen in reserves

5.499

1.787

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

1.602

2.222

2.178

609

1.530

-

Beslag op de algemene middelen

14.288

11.725

12.784

12.522

12.125

12.547