Zorgen voor voldoende grondwater en drinkwater voor de toekomst

Wij willen dat ook in 2040 nog steeds voldoende en kwalitatief goed grondwater voor de Utrechtse drinkwatervoorziening beschikbaar is. Grondwater is de bron voor het Utrechtse drinkwater. Actie is nodig, omdat een aantal bestaande waterwinningen last hebben van bijvoorbeeld resten bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Daarnaast vraagt de bevolkingsgroei in de provincie Utrecht uitbreiding van bestaande vergunningen en/of nieuwe waterwinlocaties.

Samen met de drinkwaterbedrijven en gemeenten pakken we concrete risico’s aan via het Uitvoeringsprogramma Drinkwater 2014-2021, waar Kaderrichtlijn Watermaatregelen onderdeel van zijn. Voor de langere termijn zetten wij een strategie op voor een toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Hiertoe is in 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf in de provincie. In 2018 stellen wij de drinkwaterstrategie vast. De risico’s van nieuwe micro-verontreinigingen, zoals medicijnresten in water, worden hierbij meegenomen. Hiertoe is ook een samenwerking aangegaan met de waterschappen.