Uitvoeren van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

We voeren het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid uit dat er op gericht is om externe veiligheid goed te borgen in ruimtelijke plannen, vergunningen en gemeentelijk beleid. We zorgen ervoor dat het risicoregister actueel is en dat de provinciedekkende routering voor gevaarlijke stoffen wordt beheerd. Ons streven is dat externe veiligheid in tenminste 95% van de ontwerp ruimtelijke plannen, die aan de provincie worden voorgelegd, goed is verwerkt.