Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

Het hoofddoel van programma Bodem, Water en Milieu is het waarborgen van goede fysieke omstandigheden in een gezonde, duurzame en veilige omgeving. Dit is vastgelegd in het bodem, water en milieuplan van 2015.
Daarnaast is het programma Duurzaamheid toegevoegd, dat beoogt een versnelling aan te brengen in de realisatie van een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie in 2040.