Voorbereid zijn op mogelijke gevolgen van overstromingen

Wij leveren een bijdrage aan het opzetten van het programma meerlaagsveiligheid door de veiligheidsregio, gericht op het beperken van de gevolgen van een overstroming, calamiteitenbestrijding en herstel.
Voor 2021 moeten de overstromingsrisicobeheerplannen uit 2015 geactualiseerd zijn. Wij dragen bij aan de voorbereidende maatregelen voor actualisatie in samenwerking met het Rijk en de waterschappen.
Bij (de voorbereiding op) grootschalige calamiteiten acteren wij volgens de draaiboeken watercalamiteiten voor de primaire keringen, regionale keringen en watertekort.