Behoud en versterken van aardkundige waarden

Aardkundige waarden vertellen het verhaal over het ontstaan van de provincie en bieden unieke belevingswaarde voor het gebied. We behouden en beschermen aardkundige waarden en maken ze beleefbaar voor inwoners en bezoekers door aardkundige monumenten aan te wijzen en toegankelijk te maken. We streven er naar het aantal aardkundige monumenten uit te breiden. In overleg met grondeigenaren komen we de komende jaren tot uitbreiding.
De “Stichting Geopark Heuvelrug in oprichting” verkent de mogelijkheden om van de Utrechtse Heuvelrug, inclusief natte randgebieden, een UNESCO Geopark te maken. Wij ondersteunen de Stichting hierbij.