Goed bevaarbaar houden vaarwegen

Wij dragen zorg voor de vaarwegen die bij ons in beheer zijn. Het gaat hierbij onder meer om het op diepte houden, het oeveronderhoud en de vergunningverlening en handhaving op de provinciale vaarwegen. Ook stellen we randvoorwaarden voor vaarwegen bij anderen in beheer: het vaststellen van brugbedieningstijden, vaardiepten en brughoogten.
Indien bij provinciegrenswijziging Vijfheerenlanden, deze delen bij provincie Utrecht komen, zal dit voor het vaarwegbeheer van het Merwedekanaal consequenties hebben. De mandatering van het Merwedekanaal aan GS van Zuid-Holland zal herzien moeten worden. Een aanmerkelijk deel van het kanaal zal dan op Utrechts grondgebied komen te liggen.