Stimuleren duurzaamheid

De provincie Utrecht heeft de ambitie om op het hele grondgebied in 2040 klimaatbestendig en klimaatneutraal te zijn. Een flinke ambitie waar alle partners in de provincie aan mee werken. Om die ambitie om te zetten in realiteit is een heldere organisatiebrede strategie nodig om de uitvoering te kunnen versnellen, aan te jagen en (bij) te sturen. Het programma Duurzaamheid voorziet in die strategie. Het programma is er op gericht om beleid en uitvoering te faciliteren. Het neemt geen projecten over en zal ook zelf geen grote projecten starten. Het programma voert wel regie op de uitvoering, de ontwikkeling van een concernbreed sturingsmodel, communicatie van de vele losse initiatieven en projecten die er nu al zijn, ondersteuning van projecten en programma’s die we met partners buiten draaien zoals de Cirkelregio en het rijksprogramma DuurzaamDoor. Tevens organiseren we de jaarlijkse duurzaamheidsdag inclusief duurzaamheidsprijs. 
Een deel van het budget is gereserveerd om in de projecten die we zelf al doen een extra zetje te geven. Daarbij blijven de domeinen zelf duidelijk aan zet, maar soms is er net iets extra’s nodig in expertise, capaciteit of middelen. Het programma Duurzaamheid kan dat dan leveren. 
Het programma is er op gericht om bij alle medewerkers van de provincie het duurzaam denken en handelen te versterken door goede voorbeelden te laten zien, een duidelijke provinciale koers uit te zetten en te ondersteunen waar dat nodig is zodat de provinciale organisatie een duurzame, aantrekkelijke werkgever wordt en de inwoners van de provincie Utrecht ook in de toekomst wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke, groene provincie.